Methoden

Kwantitatief onderzoek
Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij kwantitatief onderzoek om de hoeveelheid. Kwantitatief onderzoek wordt gebruikt om cijfermatige uitspraken te doen over een bepaalde groep, bijvoorbeeld over burgers in een bepaalde gemeente. Daarvoor dient een minimaal aantal burgers hun mening te geven over het beleidsvraagstuk, de zogenoemde steekproef. Wanneer de steekproef een bepaalde omvang en kenmerken heeft, kunnen uitspraken gegeneraliseerd worden naar alle burgers van die gemeente. De uitkomsten worden door middel van percentages en aantallen beschreven, bijvoorbeeld: ‘64 procent van de burgers heeft aangegeven tevreden te zijn met de inhoud van de bewonerskrant’. Kwantitatief Onderzoek

Pionier Marktonderzoek hanteert de volgende stappen bij kwantitatief onderzoek:
Bepalen van de benodigde steekproefgrootte
Vertalen van de onderzoeksvragen naar een enquête, afgestemd op het niveau van de doelgroep
Monitoren van respons
Filteren ingevulde vragenlijsten op volledig afgerond, op betrouwbaarheid van invullen en op outliers
Nagaan of de steekproefkenmerken overeenkomen met de populatiekenmerken
Bepalen nauwkeurigheidsmarge voor de resultaten.

De vragenlijst kan telefonisch, online of schriftelijk worden afgenomen. Pionier is een voorstander van online onderzoek. Klik hier voor de voordelen die online onderzoek met zich meebrengt.

Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek wordt toegepast wanneer diepgaande informatie gewenst is. Er wordt informatie verzameld over motieven, denkbeelden, gedrag en emoties. Het gaat bij kwalitatief onderzoek niet om generalisatie van de uitkomsten naar de gehele doelgroep, maar om een beeld te krijgen van wat er leeft onder de doelgroep. Een voorbeeld van een kwalitatief onderzoek is een bijeenkomst van twintig burgers om te discussiëren wat er verbeterd kan worden aan de leefbaarheid van het dorp of de stad. Kwalitatief Onderzoek

Kwalitatief onderzoek kan ook als vooronderzoek fungeren om de richting van het kwantitatieve onderzoek te bepalen.

Pionier Marktonderzoek hanteert de volgende stappen bij kwalitatief onderzoek:
Werving respondenten (uit de doelgroep)
Organiseren bijeenkomst
Leiden van bijeenkomst of individuele gesprekken met behulp van gesprekstechnieken en doorvragen
Groeperen van meningen en opvattingen.

Kwalitatief onderzoek kan worden uitgevoerd via groepsdiscussies (gesprek met verschillende personen rondom tafel), diepte interviews (één op één gesprek), of via de delphi-methode (gesprek in rondes, opvattingen vorig gesprek wordt meegenomen bij volgend gesprek).

Voor meer informatie over kwalitatief onderzoek neem contact op.